Üretroplasti Ameliyatı

Üretroplasti Ameliyatı Nedir? 

Üretra darlığının tedavisinde ilaç tedavisinin yeri yoktur. Üretra darlığının tedavisinde endoskopik yani kapalı olarak darlığın kesilerek açılması (üretrotomi intern) ve açık ameliyat (üretroplasti) olmak üzere iki çeşit ameliyat yöntemi bulunmaktadır. Seçilecek olan tedavi yöntemi darlığın nedenine, yerine, uzunluğuna ve ciddiyetine göre değişir.

Üretroplasti ameliyatı için uygun olan hastalar şunlardır;

  • Tekrarlayan darlığı olan hastalar
  • İkiden fazla sayıda kapalı ameliyat geçirmiş ve ameliyatı başarısız olmuş olan hastalar
  • Üretral stent takılmış ve başarısız olmuş olan hastalar
  • Kaza sırasında üretrası kopmuş olan hastalar
  • Prostat kanseri nedeniyle radikal prostatektomi ameliyatı olmuş ve tekrarlayan darlığı olan hastalar
  • Daha önce kapalı ameliyat olmuş ancak fayda görmemiş hastalar
  • Darlılığı sık tekrarlayan hastalar
  • Darlık uzunluğu 2 cm’in üzerinde olan hastalar

Üretroplasti idrar yolu darlığı tedavisi için uygulanan en iyi tedavi yöntemidir. Darlığın kalıcı olarak düzelmesini sağlayan en etkili tedavi yöntemidir. Ameliyatın esası darlık bölgenin çıkarılması ve kalan uçların karşılıklı olarak dikilmesine dayanır. Dar olan kısım çok uzunsa bu durumda ağız mukozası, mesane mukozası ve penis derisi gibi çeşitli yerlerden alınan dokularla yama yapılır.

Değişik üretroplasti teknikleri vardır. Üretroplasti ameliyatı, uygulanan yönteme bağlı olarak 2-3 saat sürebilir. Bu ameliyatta, idrar yolundaki darlığın yerine bağlı olarak ya penisin alt yüzünden ya da testis torbasının hemen altından yapılan bir kesi ile idrar kanalındaki darlık alanına ulaşılır.

Darlığın uzunluğu 2 cm’den kısa ise, bu alan olduğu gibi çıkarılır ve kalan sağlam dokuların uçları birleştirilerek yeni idrar kanalı oluşturulur. Eğer darlık daha uzun ise bu uç uca dikme yöntemi uygulanmaz. Bu durumda darlık bölgesine yamalama işlemi yapılır. Kullanılacak yama için penis cildi ya da yanak mukozası kullanılır.  Ameliyat sonrası hasta 2-3 hafta sondalı kalır.

Bazı hastaların idrar kanalı tamamen kapalıdır. Bu hastalarda idrar kanalındaki darlık tek bir ameliyat ile tedavi edilemeyebilir. İdrar kanalı tamamen kapalı olan, yama için yeterli dokunun bulunmadığı, penis yapısının yamalama işlemine uygun olmadığı ya da uzun süreli ameliyat için anestezi riski olan kişilerde,  idrar kanalı yani üretra geçici olarak yumurta torbasının hemen alt kısmından cilde ağızlaştırılır.  Bu işlemden 6 ay sonra, yumurta torbasının alt kısmında bulunan bu idrar kanalının penisin uç kısmına getirmek için yeni bir ameliyat yapılır. Eğer hasta ikinci bir ameliyatı istemez ise, idrar kanalı kalıcı olarak yumurta torbasının alt kısmında bırakılabilir. Ancak bu kişiler ayakta idrar yapamaz ve idrarlarını oturarak yapabilirler.  İdrar kanalı darlıklarının açık ameliyat ile düzelme oranı %90-95’dir.

Leave a Comment

Your email address will not be published.